Convocatòria de Recerca en Salut

Projectes seleccionats 2022

Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

 • Diagnòstic ràpid de la cardiopatia coronària per prevenir la mortalitat precoç

  Teresa Matias Correia (Teresa Correia)

 • Noves aproximacions per regenerar el teixit cardíac

  Rui Benedito

 • Podem envellir d’una manera més saludable?

  Claudio Franco

 • Identificar noves dianes immunitàries per tractar les malalties cardiovasculars

  Almudena R. Ramiro

 • Identificant nous biomarcadors per a la progressió de la insuficiència cardíaca

  José Javier Fuster

Malalties infeccioses

 • Una nova estratègia per combatre la resistència als antimicrobians

  João Morais Cabral

 • Com podem prevenir el pròxim brot del virus del Nil occidental a Espanya

  Jordi Figuerola

 • Quins factors predisposen a l’aspergil·losi pulmonar invasiva?

  Cristina Cunha

 • Com podem aconseguir que les vacunes siguin eficaces per a tota la població?

  Luis Graca

 • Com influeix la dieta en el sistema immunitari durant els primers anys de vida

  Manuela Ferreira

 • Comprendre millor la forma en què el sistema immunitari estableix respostes a mida per a cada patogen

  Nuria Martínez

 • Vers una millor comprensió de les respostes davant d’infeccions del sistema immunitari

  Esteban Ballestar

 • Vers una cura per a la COVID persistent

  Christian Brander

 • Una plataforma per desenvolupar i produir ràpidament nous biofàrmacs per lluitar contra virus emergents

  Cláudio Manuel Soares

 • Una nova tecnologia per purificar l’aire de virus respiratoris

  Miguel A. Bañares

 • Vers el desenvolupament d’una nova generació d’antibiòtics per combatre les resistències antimicrobianes

  Alfonso Jaramillo

Neurociències

 • La microbiota intestinal influeix en la pèrdua de control de la ingesta en l’obesitat?

  Rafael Maldonado

 • Com s’altera la percepció a l’esquizofrènia i altres malalties neuropsiquiàtriques?

  Leopoldo Petreanu

 • Explorant el paper de l’estrès nucleolar en l’esclerosi lateral amiotròfica

  Óscar Fernández-Capetillo

 • Cap a una millor comprensió de la interrupció de la sinapsi

  Ira Milosevic

 • Cap a un nou tractament per a les encefalitis autoimmunes

  Josep Dalmau

 • Quina influència té l’entorn en les nostres capacitats cognitives i el seu declivi associat a l’edat?

  Ángel Barco

 • Un nou tractament per prevenir la degeneració macular associada a l’edat

  Miguel Seabra

 • Vers una nova nanotecnologia terapèutica per aturar la progressió del Parkinson

  Marta Martínez-Vicente

 • Estratègies de neuromodulació innovadores per al tractament de malalties cerebrals

  Paulo Aguiar

Oncologia

 • Una nova aproximació per potenciar l’èxit de les immunoteràpies del càncer

  Fran Supek

 • Desxifrant l’impacte dels «gens saltadors» en la proliferació tumoral

  José Tubio

 • Quin és el paper de les cèl·lules senescents en la progressió del càncer de mama?

  Joaquín Arribas

 • Comprendre el paper de nous factors que provoquen inestabilitat genòmica en el càncer

  Andrés Aguilera

 • Com modulen les cèl·lules tumorals el microambient que les envolta perquè els sigui favorable?

  Elías Campo

 • Vers tractaments més eficaços i menys tòxics per a la leucèmia limfoblàstica aguda

  Vera Sofia Correia Martins

 • Una nova forma de tractar les metástasis cerebrals en el cáncer de mama

  Helena Florindo

 • Un organoide de limfoma en un xip vascularitzat per avançar en el disseny d’immunoteràpies personalitzades

  Patricia Perez-Galán